Slyšíš ty svaté hory?

Soldier side - Strana vojáků

11.07.2008 18:54

Mrtvý člověk ležící na dně hrobu
Očekávání kdy přijde spasitel
Bude spasen?

Možná, že jsi hříšníkem ve svém kolísavém životě
Možná, že jsi šprýmař
Možná, že si zasloužíš zemřít

Oni plakali, když je jejich synové opustili
Bůh oblečen v černém

On už odešel tak daleko, aby nakonec nenašel žádnou naději
Už se nikdy nevrátí zpět

Plakali, když je jejich synové opustili
Všichni mladí muži musí jít

On už došel tak daleko, aby našel pravdu
Už nikdy nepřijde zpátky domů

Mladí muži stojící na vlastních hrobech
Tázajíc se kdy přijde Ježíš
Budou spaseni?

Krutost k vítězi
Biskup namlouvá králi své lži
Možná, že jsi truchlící pozůstalý
Možná si zasloužíš zemřít

Plakali, když jejich synové odešli
Všichni mladí muži musí jít

On už došel tak daleko, aby nakonec nenašel žádnou pravdu
Už nikdy nepřijde domů

Vítejte na Straně Vojáků
Kde není nikdo, jen já

Všichni lidé vyrůstají pro smrt
Tady není nikdo, jen já

Vítejte na Straně Vojáků
Kde není nikdo, jen já
Lidé na straně vojáků
Tady není nikdo, jenom já

v.1.1; Pavel Eder © 2008-2009 všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode