Slyšíš ty svaté hory?

Peephole - otvor, se zvětšovacím sklem, kterým se dívá do přístroje, kde se promítají pornografické výjevy

11.07.2008 18:35

 

Když se tvoje hvězdy pečou
A tvoje řeky lítají
Věřil bys tomu, že můžeš uvíznout na Obloze

Když se tvůj zámek bortí
A tvá chodidla jsou suchá
Věřil bys tomu, že můžeš uvíznout na Nebi

Víš, že je tvůj život zkoušený, když jsi v opojení

Nezasekl jsi se už někdy na nebi
Nezasekl jsi se už někdy na obloze
Nikdy se nezasekávej na obloze, když jsi omámený

Když je tvůj měsíc podvod
A tvé mořské panny pláčou
Věřil bys, že můžeš někdy uvíznout na Obloze

Když se tvůj tunel vytrácí
A tvůj průvodce je plachý
Věřil bys, že někdy můžeš uvíznout na Nebi
Víš, že když jsi v rauši
Je tvůj život zkoušený

Nebyl jsi už někdy zaseknutý na obloze
Nebyl jsi už někdy zaseknutý na nebi

Nikdy nezůstávej uvízlý na nebi, když jsi v opojení

Nebyl jsi už někdy zaseknutý na obloze
Nebyl jsi už někdy zaseknutý na nebi

Nikdy nezůstávej uvízlý na nebi, když jsi omámený

Nebyl jsi už někdy zaseknutý na obloze
Nebyl jsi už někdy zaseknutý na nebi
Nebyl jsi už někdy zaseknutý na obloze
Nebyl jsi už někdy zaseknutý na nebi
Nebudeš někdy zaseknutý na obloze
Nebyl jsi už někdy zaseknutý na nebi

Nikdy nezůstávej uvízlý na nebi, když lítáš...

v.1.1; Pavel Eder © 2008-2009 všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode